Länge leve fastigheterna


Våra fastigheter, befintliga och nya, ska leva länge. Tanken med våra hus som vi själva förvaltar är att våra val är genomtänkta, sedan vill vi vara med och planera för hela staden. Det ska också vara liv både i och utanför fastigheterna, både i städerna och på landet.

Det långsiktiga tänket finns med oss från morfar som hade det redan under sin tid, under 60-talet och 70-talet, där han var involverad i stora omvandlingarna av Stockholms innerstad som hade omfattande reparationsbehov. När de byggde om sparade morfar gamla byggnadsdelar såsom kakelugnar från 20-talet och lagrade på Hanebergs loge. ”För fina för att slängas”. De poppade senare upp i andra hus där de fick leva vidare. Så det som inte funkar på ett ställe idag kanske passar på ett annat imorgon – inget slit och släng. Från morfars tid tar vi även med oss att sätta personlig prägel på fastigheter och tänker på att bygga hela kvarter – inte bara fastigheterna. Eftersom vi har ett långsiktigt ägande är det extra viktigt för oss att bygga med hög kvalitet.

Just långsiktigt och hållbart är därför naturligt två ledord för Kruhsberg Fastigheter. Men vi vill också arbeta närvarande. Så startade vår morfar en gång i tiden och som bonde brukade han säga att ”bondens öga gör kon fet”. Om vi är närvarande i våra projekt och hela tiden ser vad som är på gång går det att rätta till om något är på väg åt fel håll. Därför beställer vi inte jobb och enbart tar del av en rapport en gång om året. Vi tycker ju det här är kul och vill därför vara med i projekten och kunna påverka. Ibland börjar vi från en helt tom ritning. Men alla projekt vi går in i känner vi något för och det är viktigt hur vi tänker från början, sedan gäller det att få med alla entreprenörer på samma tåg. Vi gör mängder med roliga och bra saker tillsammans med andra aktörer. Genom långsiktiga samarbeten utvecklar vi projekt i egen regi.