Vad vi gör


Vi bygger, äger och förvaltar långsiktigt inom familjen. Tanken har aldrig varit att sälja av och gå med så hög vinst som möjligt. Istället är vi med och utvecklar stad genom att bygga hus med god arkitektur – som är hållbar. Vi arbetar hårt för den goda arkitekturen där vi har samarbeten och brinner för att påverka stadsrummet fysiskt och socialt.

”Vårt arbete är flexibelt på det sätt att vi kan styra värderingarna till våra hjärtefrågor som vi utgår från. Kruhsberg Fastigheter är en plattform där vi kan göra det vi känner för och det vi tror på. Vi tror på att utveckla genom bostäder och sociala initiativ som gynnar staden och människorna – det brinner vi för.”

Anders Kruhsberg

På förvaltningssidan tar vi hand om det som redan finns, där vi själva bor och arbetar. I staden och på landet. I våra befintliga fastigheter tänker vi på delar som att välja hållbar energi, till exempel genom bergvärme och tar in miljökonsulter vid stambyten. Vi river inte bara för rivandets skull – om vi kan behålla något så gör vi det och tänker alltid ett extra varv. Stambyten som görs nu är tänkta att hålla i 50 år, men så ser det inte ut i dagsläget. För att göra det behöver vi vara med i hela ledet och ha ett helhetstänk. Så gillar vi att jobba. Vi beställer inte bara ett jobb och sitter och lyssnar in under återrapporteringar. Vi är involverade, har åsikter och kan därför svara på frågor. Det vi gör ska vara motiverat enligt vår värdegrund.